Trening i gode lederferdigheter
Start!
Trening i gode lederferdigheter
Skriv ut forbedringsområder
og handlingsplaner
Lukk nettleseren for å
avslutte programmet.

Spørsmål?
Kontakt helt.sjef@difi.no
HELT SJEF er utviklet av Alfa & Omega og Transform © 2010